مهارت آموزی شاه کلیدی برای رفع بیکاری است

اهواز- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: بخش عمده‌ای که بیکار نام دارند مهارت ندارند ولی اگر جایگاه مهارت آموزی به صورت مشخص پررنگ شود دیگر شاهد قشر بیکار در کشور نخواهیم بود. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی پیش از ظهر امروز در شورای مهارت خوزستان اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های تولیدی