ادارات کدام شهرستان های خوزستان تعطیل است؟

اهواز ـ به علت بارش سنگین باران در شهرهای خوزستان برخی از فرمانداران اقدام به تعطیلی ادارات خود کرده‌اند. به گزارش خبرنگار مهر، به علت بارش سنگین باران و آبگرفتگی گسترده در شهرهای مختلف برخی فرمانداران اقدام به تعطیلی ادارات کرده‌اند تا به علت جمع شدن آب در معابر خطری متوجه کارمندان نشود. اهواز فرمانداری