خوزستان توانمندی و ظرفیت‌های طبیعی بکری دارد

بهبهان- فرماندار بهبهان با اشاره به اینکه گل نرگس بهبهان سابقه‌ای چهار هزار ساله دارد، گفت: استان خوزستان توانمندی و ظرفیت‌های طبیعی بکری دارد. به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زمانی اصل ظهرامروز با تقدیر از همه سازمان‌های متولی برگزاری این جشنواره ملی اظهار کرد: باید در حوزه گردشگری کار کنیم، ظرفیت‌های استان خوزستان و شهرستان