خبرنگار قدیمی ورزشی خوزستان به خاک سپرده شد

اهواز – یکی از قدیمی ترین خبرنگاران ورزشی خوزستان که بعد از سال ها حضور در این عرصه، به علت ایست قلبی درگذشته بود، امروز به خاگ سپرده شد. به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجاپور که سال های سال برای مطبوعات ورزشی استان و کشور قلم می زد و خبرهای ورزشی را برای آنها پوشش