آبگرفتگی در اهواز همچنان ادامه دارد

این فیلم مربوط به خیابان‌های اهواز است که آب گرفتگی که چند روز پیش شروع شده بود همچنان ادامه دارد در صورتی که به گفته آقای جهانگیری باید این مشکل تا الان رفع می‌شد. دریافت ۱۸ MB