سرپرست جدید فرمانداری مسجدسلیمان منصوب شد

اهواز – سرپرست جدید فرمانداری مسجدسلیمان با حکم استاندار خوزستان منصوب شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد پاکدل با حکم استاندار خوزستان به عنوان سرپرست جدید فرمانداری مسجدسلیمان منصوب شد. وی فرماندار شهرستان آغاجاری در استان خوزستان بود. در طول یک سال گذشته این سومین تغییر در فرمانداری مسجدسلیمان است و پیش از این دو