ایران سرزمین همه است
اخیراً ادبیاتی درباره شهروندان ایرانی مطرح می‌شود و کسانی می‌گویند ما اینگونه می‌اندیشیم و هرکس که چنین نیست و در پی آسایش و آرامش است از این سرزمین برود.
خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!
«اگر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند و از ایران برود. برود همان جاهایی که آن رفاه و آن مدل زندگی را دارند... همۀ ما ایرانی‌ها به زندگی سلحشورانه احتیاج داریم ...فقط مانده گام‌های عملیاتی تبیین شود.»
روی اعصاب مردم راه نروید…
وقتی آقا و خانم تلویزیون برای مهمان‌ها الک می‌گذارد و فقط افرادی خاص با ظاهری خاص و تفکرات خاص می‌توانند به این قاب راه پیدا کنند باید هم شاهد اینگونه نظرات باشیم.
حاکمیت نامطلوب و عقبه های شورش
عباس عبدی؛ همینطور در توضیح مدیریت کنترل اعتراضات ۸۸ كه پس از اتمام دوره ی ۴ ساله ی اول، ریاست جمهوری احمدی ‌نژاد رخ داده بود نیز می گوید؛ چون احزاب و شخصيت‌ها میدان دار این دو شورش بودند، بنابراین، کنترل بر اوضاع میسرتر گشته، اما بعد از خروج نيروهای شناسنامه‌دار، جريانی تند و بی هویت، فضای اعتراضی را وارد فاز امنیتی نمود.که مدارک و شواهد موجود نشانگر عکس این شهادت تاریخی است. نتیجه گیری؛